Coaching inter-zespołowy - Sposób na zmianę organizacji

Pracując organizacjami okazało się, że są takie sytuacje, w których coaching zespołowy nie wystarcza. Trudność bowiem nie dotyczy relacji w zespole, dotyczy relacji pomiędzy różnymi zespołami. I co wtedy?

Źródło: Flickr.com - https://www.flickr.com/photos/salforduniversity/

Coaching zespołowy plus

Coaching inter-zespołowy jest odmianą coachingu zespołowego, w którym coach pracuje nad wzajemnymi relacjami pomiędzy różnymi zespołami w ramach tej samej organizacji.

Obszarem pracy coachingowej są najczęściej takie przykładowe tematy jak:
 • uzgodnienie wizji zespołów,
 • określenie wzajemnych zasad współpracy,
 • poprawa relacji pomiędzy zespołami,  
 • zwiększenie gotowości zespołów do wzajemnego wspierania się.

Praca z zespołami odbywa się na dwóch poziomach:
 • POZIOM ZADANIOWY - Na tym poziomie koncentrujemy się na formalnych regułach współpracy związanych z celami biznesowymi, dla których zespoły funkcjonują w organizacji, np. cele i zadania poszczególnych zespołów, zasady komunikacji pomiędzy zespołami, reguły wykorzystania dostępnych zasobów, itp.
 • POZIOM RELACYJNY - Na tym poziomie dotykamy świata nieformalnych relacji pomiędzy zespołami, np. wartości zespołów i ich obopólne respektowanie, wzajemne potrzeby i oczekiwania, status poszczególnych zespołów w organizacji, atmosfera współpracy, otwarta komunikacja, zaufanie pomiędzy zespołami, itp.

Coaching inter-zespołowy to w zasadzie trzy równoległe procesy:
 • oddzielne sesje z poszczególnymi zespołami (coaching zespołowy),
 • wspólne sesje ze wszystkimi zespołami (coaching między-zespołowy),
 • sesje coachingu zespołowego ze wszystkimi menedżerami zespołów.

Proces coachingu inter-zespołowego

Coaching jest najbardziej efektywny, gdy jest procesem rozciągniętym w czasie. Długość procesu jest uzależniona od rodzaju wyzwania i potrzeb organizacji oraz poszczególnych zespołów. 

Coaching zespołowy poszczególnych zespołów obejmuje najczęściej od 3 do 5 spotkań z poszczególnymi zespołami. Sesje zespołowe trwają od 3 do 6 godzin.

Proces coachingu składa się z następujących etapów:
 1. Sesja wprowadzająca - Wyjaśnienie na czym polega coaching, jakie są warunki efektywności coachingu, jaka jest rola coacha, przełożonego zespołu, członków zespołu. Omówienie zasad partnerstwa i zdefiniowanie celów na proces coachingu.
 2. Sesja diagnostyczna - Określenie aktualnej sytuacji - Co działa? Co nie działa? Jakie są dostępne zasoby? Jakie są największe trudności?
 3. Sesje właściwe - Definiowanie działań i monitoring ich realizacji.
 4. Sesja zamykająca - Podsumowanie efektów coachingu. Określenie sposobów działania po zakończeniu procesu coachingowego.

Coaching między-zespołowy to najczęściej 1 lub 2 sesje, podczas których spotkają się członkowie wszystkich zespołów razem. Celem tych sesji jest budowanie wzajemnego zaufania oraz stworzenie okazji do tego, aby członkowie poszczególnych zespołów mogli skonfrontować swoje wyobrażenia na temat wzajemnych potrzeb i oczekiwań. Sesje między-zespołowe trwają od 6 do 8 godzin. Tutaj potrzeba więcej czasu ze względu na większą ilość uczestników (czasem nawet ponad 20 osób).

Coaching zespołowy menedżerów zarządzających zespołami to proces od 3 do 5 spotkań. Celem wspólnej pracy z liderami zarządzającymi poszczególnymi zespołami jest zaplanowanie efektywnych sposobów współpracy pomiędzy nimi i pomiędzy ich zespołami. Sesje trwają od 2 do 3 godzin. 


Specyficzne kompetencje coacha inter-zespołowego

Coaching inter-zespołowy wymaga od coacha połączenia 2 grup kompetencji:
 • klasycznych kompetencji coachingowych - tj. zadawania pytań, słuchania i odzwierciedlania;
 • kompetencji trenerskich - tj. facylitowania i moderowania grupy. 

Coach powinien rozumieć dynamikę procesów grupowych oraz pracować w podejściu systemowym. Użyteczna jest tutaj znajomość różnych modeli pracy z zespołami, np. modelu dysfunkcji zespołowych (Patrick Lencioni) czy model systemowego coachingu zespołowego (Peter Hawkins).

Wyzwaniem dla coacha zespołowego jest tutaj umiejętność doboru efektywnych struktur coachingowych, które dobrze sprawdzają się w pracy z dużymi grupami. 
W coachingu inter-zespołowym prowadzimy sesje w parach coachingowo-trenerskich. Idealnym rozwiązaniem jest sytuacja, gdy jedna z osób koncentruje się na pracy coachingowej, a druga na zarządzaniu procesem grupowym. 


Przygotowanie do coachingu inter-zespołowego

Aby proces wsparcia zespołów w organizacji można było określić coachingiem, zespoły muszą przejawiać gotowość do wspólnej pracy w obszarach przez sponsora zdefiniowanych jako nieefektywne.
Dlatego przez rozpoczęciem procesu coachingowego otwarcie informuje się wszystkie zainteresowane strony o planowanym procesie i konsultuje się z nimi potencjalne obszary do wspólnej pracy.

Pytania, na które warto uzyskać odpowiedź przed rozpoczęciem programu:
 • Skąd wynika potrzeba coachingu?
 • Dlaczego wystąpiła ona właśnie teraz?
 • Jakie są cele coachingu?
 • Jakiej zmiany oczekuje zleceniodawca?
 • Po czym poznamy, że coaching był efektywny?
 • Jaka jest gotowość zespołów - przełożonych i samych członków - do wspólnej pracy?
 • Na jakie wsparcie ze strony zleceniodawcy i organizacji możemy liczyć?

Proces badania potrzeb i oczekiwań powinien obejmować:
 • zleceniodawcę / sponsora,
 • menedżerów zarządzających poszczególnymi zespołami, które mają wziąć udział w coachingu,
 • członków wszystkich zespołów biorących udział w coachingu.

Polecana literatura:

 • Peter Hawkins, Leadership Team Coaching in Practice, London 2014
 • Patrick Lencioni, Przezwyciężanie pięciu dysfunkcji zespołowych, Warszawa 2012

Zostań coachem zespołowym!

Jeśli chciałbyś pracować z zespołami jako coach, zajrzyj tutaj - Szkoła Coachingu Zespołowego i Grupowego

Popularne posty z tego bloga

Karty coachingowe

Pogłębianie w sesji coachingowej