Posty

Wyświetlanie postów z grudzień, 2013

Jak być lepszym coachem? - refleksje z superwizji coachingowych

Obraz
Superwizja w coachingu jest potrzebna i wymagana przez organizacje zrzeszające coachów w procesach akredytacyjnych i certyfikacyjnych.

Mam to szczęście, że czasem towarzyszę moim mniej doświadczonym kolegom w ich drodze rozwoju. Zauważyłem, że wielu z nich popełnia te same błędy, prowadząc sesje ze swoimi klientami.

O kilku najbardziej popularnych postanowiłem napisać...