Umiejętności coacha – Odzwierciedlenie w coachingu

Odzwierciedlenie jest jedną z trzech podstawowych umiejętności coacha, obok słuchania i zadawania pytań. Odzwierciedlenie ma zasadnicze znaczenie z perspektywy wsparcia Klienta w zmianie. Pomaga mu dostrzec rzeczy, których nie jest świadomy. Coach pełni w stosunku do Klienta rolę lustra, oddając mu to, co widzi w otaczającym go POLU.
POLE rozumiem jako cały wewnętrzny i zewnętrzny świat Klienta, tj. jego wartości, przekonania, emocje, uczucia, schematy i strategie działania, style komunikacji, dostępne zasoby zewnętrzne, ograniczenia  i inne tym podobne.
Doświadczenia życiowe Klienta, role, które pełni, wychowanie uformowały jego sposób patrzenia na życie. Jego filtr percepcyjny, nie pozwala mu dostrzec wielu aspektów otaczającej go rzeczywistości. Rozwiązanie jego dylematów, jest poza jego zasięgiem, mimo tego, że mogą one znajdować się na wyciągnięcie ręki.

Coach, ponieważ ma inne doświadczenia i jest kształcony w tym, by dostrzegać różne aspekty  POLA swoich Klientów, może być pomocny w pokazywaniu im tego, co dla nich niewidoczne.

Co zatem odzwierciedla dobry coach?
  • Treści wypowiadane przez Klienta.
  • Słowa i zwroty, których Klient używa.
  • Emocje, które słyszy lub widzi u Klienta.
  • Energię, którą wyczuwa i jej zmienność.
  • Wartości, które są dla Klienta znaczące.
  • Wzmacniające i ograniczające przekonania.
  • Schematy działania i podejmowania decyzji.
  • Zasoby, które Klient posiada i które potrzebuje wzmocnić.


Odzwierciedlenia działają otwierająco. Pozwalają one Klientowi „wyjść z tunelu” i dostrzec pełną „panoramę” rzeczywistości. Klient dzięki odzwierciedleniom poszerza samoświadomość, a za tym idą nowe możliwości.

Jednym z ważniejszych odkryć, jakie dokonałem dzięki wsparciu mojego coacha, było zrozumienie tego, że dalszy wzrost efektywności mojego coachingu, wzrost mojej użyteczności dla Klientów, będzie możliwy tylko wtedy, kiedy dokonam osobistej transformacji. Dalsze kształcenie, wprowadzanie do mojej praktyki kolejnych strategii i narzędzi coachingowych, niewiele już wpłynie na mój sposób pracy. Aby moja wartość dla Klienta mogła w znaczący sposób wzrosnąć, potrzebowałem zmiany w sobie.

Odzwierciedlenia, w tym konkretnym przypadku,  odegrały kluczową rolę.

A jakiego Ty odkrycia dokonałeś (albo dokonałaś) dzięki odzwierciedleniom Twojego własnego coacha?

Inne podobne wpisy:


Popularne posty z tego bloga

Karty coachingowe

Pogłębianie w sesji coachingowej