Posty

Wyświetlanie postów z lipiec, 2012

Umiejętności coacha – Odzwierciedlenie w coachingu

Odzwierciedlenie jest jedną z trzech podstawowych umiejętności coacha, obok słuchania i zadawania pytań. Odzwierciedlenie ma zasadnicze znaczenie z perspektywy wsparcia Klienta w zmianie. Pomaga mu dostrzec rzeczy, których nie jest świadomy. Coach pełni w stosunku do Klienta rolę lustra, oddając mu to, co widzi w otaczającym go POLU.
POLE rozumiem jako cały wewnętrzny i zewnętrzny świat Klienta, tj. jego wartości, przekonania, emocje, uczucia, schematy i strategie działania, style komunikacji, dostępne zasoby zewnętrzne, ograniczenia  i inne tym podobne.