Posty

Wyświetlanie postów z 2012

Umiejętności coacha – Odzwierciedlenie w coachingu

Odzwierciedlenie jest jedną z trzech podstawowych umiejętności coacha, obok słuchania i zadawania pytań. Odzwierciedlenie ma zasadnicze znaczenie z perspektywy wsparcia Klienta w zmianie. Pomaga mu dostrzec rzeczy, których nie jest świadomy. Coach pełni w stosunku do Klienta rolę lustra, oddając mu to, co widzi w otaczającym go POLU.
POLE rozumiem jako cały wewnętrzny i zewnętrzny świat Klienta, tj. jego wartości, przekonania, emocje, uczucia, schematy i strategie działania, style komunikacji, dostępne zasoby zewnętrzne, ograniczenia  i inne tym podobne.

Jak skrócić sesję coachingową o połowę i zapewnić jej efektywność?

Obraz
Efektywna sesja coachingowa wcale nie musi być długa...
Standardowa sesja coachingowa trwa zwykle pełną godzinę. To dużo czasu. Przy zastosowaniu odpowiednich technik, jesteśmy w stanie skrócić sesję o połowę. A przy tym, co najważniejsze, nie stracimy nic z jej efektywności. Z perspektywy biznesowej jest to niezwykle ważna informacja, bo pozwala nam na zwiększenie ilości realizowanych sesji w trakcie jednego dnia, co w efekcie przekłada się na ilość zarobionych pieniędzy.

Jak zatem bez straty dla Klienta, skrócić sesję coachingową do 30 minut?

Czym jest coachingowa informacja zwrotna?

"Najgorsza informacja zwrotna skupia się na osobie i jest oceniająca.Najbardziej efektywna z kolei to taka, która pochodzi od samego klienta" Coachingowa informacja zwrotna to taki rodzaj informacji zwrotnej, w której menedżer lub coach poprzez zadane pytania pobudza pracownika lub klienta do tego, aby sam przeanalizował sposób, w jaki działa lub wykonuje konkretne zadania.

Jak badać efektywność coachingu? - część 1

Obraz
Jednym z wyzwań, przed jakim stają coachowie, jest umiejętność udowodnienia, że coaching, który wykonują jest efektywny. To samo dotyczy pracowników w organizacjach biznesowych, którzy są odpowiedzialni za zakup programów coachingowych. Ci z kolei muszą pokazać organizacji, że dobrze wydali jej pieniądze.
Co zatem warto wiedzieć o mierzeniu efektywności coachingu?