Model VALID - wyznaczanie celów w coachingu

Model VALID został zaprezentowany w książce autorstwa S. Neale, L. Spencer-Arnell, L. Wilson "Coaching inteligencji emocjonalnej". Jest to model wyznaczania celów oparty na inteligencji emocjonalnej.
Bierze pod uwagę wartości, nastawienia i nawyki. Model może być doskonałą strukturą do poprowadzenia sesji coachingowej.

Struktura modelu jest następująca:

Wartości (Values)
 • Co tak naprawdę jest dla ciebie ważne w osiągnięciu tego celu?
 • Za jakim swoimi wartościami będziesz mógł podążać dzięki temu celowi?
 • Kiedy go osiągniesz, jak chcesz się czuć?
 • Co będziesz myślał?
 • Dlaczego życie będzie wspaniałe?Nastawienia (Attitudes)
 • Jakie twoje nastawienia i przekonania pomogą ci osiągnąć ten cel? Jakie twoje nasta­wienia i przekonania przeszkodzą ci w osiągnięciu tego celu?
 • Co chcesz z tym zrobić?Świadomość (Awareness)
 • Co czujesz, kiedy myślisz o pracy w dążeniu do tego celu?
 • Gdzie znajduje się to uczucie?
 • Co mówi o tym twoja intuicja?Prawdopodobieństwo (Likely)
 • Czy twój cel jest osiągalny?
 • Czy jest realistyczny?
 • Co może pokrzyżować twoje plany?
 • Co sprawi, że go osiągniesz?Intencje (Intention)
 • Jak silne są woje intencje osiągnięcia tego celu?
 • Jakie mocne strony ci w tym pomogą?
 • Na co masz wpływ, nad czym masz kontrolę?Działania (Do)
 • Co zrobisz, aby osiągnąć swój cel?
 • Jaki jest twój plan działania?
 • Jaki będzie twój pierwszy krok?Data zakończenia (Done date)
 • Jaki czas wyznaczasz sobie na osiągnięcie tego celu?
 • Czy jest to cel długo-, krótko- czy średnioterminowy?
 • Jak uczcisz osiągnięcie swojego celu w wyznaczonym terminie?
Źródło: S. Neale, L. Spencer-Arnell, L. Wilson (2010). Coaching inteligencji emocjonalnej. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, str. 196

Popularne posty z tego bloga

Karty coachingowe

Pogłębianie w sesji coachingowej