Narzędzia pracy coacha

W coachingu często przydają się różnego rodzaju techniki i narzędzia pracy. Pozwalają na uporządkowanie procesu, jego intensyfikacje, jeśli są wykorzystywane jako praca domowa pomiędzy kolejnymi sesjami, czasem po prostu jako kolejny pretekst do poszerzenia perspektywy.
W ostatnim czasie pojawiło się na rynku wiele nowych pozycji poświęconych coachingowi. Dzisiaj chciałem polecić dwie, które zawierają wiele użytecznych narzędzi coachingowych.


Pierwsza pozycja to książka wydana nakładem wydawnictwa HELION - Moc coachingu. Podręcznik został przygotowany przez zespół doświadczonych coachów i praktyków biznesu - autorami są: Maja Wilczyńska, Małgorzata Nowak, Jolanta Kućka, Joanna Sawicka, Katarzyna Sztajerwald.

Książka zawiera narzędzia pogrupowane w kilka kategorii: długość narzędzia, stopień trudności, etap sesji coachingowej, praca w przestrzeni, relacje z klientem, itd. Dodatkowe zestawienie technik w  tabeli pozwala na szybkie wyszukiwanie tych narzędzi, które są nam aktualnie najbardziej potrzebne.

Ponadto znajdziemy w podręczniku wzory formularzy, m.in.  formularz przed pierwszą sesją, umowę coachingową, koło priorytetów, formularz SWOT, kartę obserwacji zmiany, czy formularz ewaluacji sesji coachingowej i całego procesu coachingowego.

Druga pozycja to klasyka literatury coachingowej - Coaching koaktywny - autorstwa: Laury Whitworth, Karen Kimsey-House, Henry'ego Kimsey-House i Philip'a Sandahl. Książka została wydana nakładem wydawnictwa Oficyna w Wolters Kluwer business.

Podręcznik opisuje podstawy coachingu koaktywnego. Jednak to, co dla nas jest szczególnie użyteczne, to ponad 30 narzędzi do zastosowania w pracy z klientami indywidualnymi, klientami korporacyjnymi, narzędzia oceny i ćwiczenia coachingowe.


Obie pozycje są do nabycia bezpośrednio na stronach wydawnictw:

Popularne posty z tego bloga

Karty coachingowe

Pogłębianie w sesji coachingowej