Model GROW - struktura sesji coachingowej

Model GROW jest jedną z najczęściej wykorzystywanych struktur rozmowy coachingowej. Trudno wskazać jednoznacznie kto jest autorem modelu. Najczęściej w tym kontekście wymienia się trzy nazwiska: Graham Alexander,  Alan Fine i John Whitmore.

Model składa się z czterech kroków:
 1. Generalny cel
 2. Rzeczywistość
 3. Opcje
 4. Wola 
Krok 1. Generalny cel - Co chcesz osiągnąć?
Identyfikacja celu jest kluczowym etapem w procesie coachingowym. Warto poświęcić czas na to, aby bardzo dokładnie przeanalizować z Klientem cel, z którym przychodzi. Bardzo często zdarza się, że podczas doprecyzowania celu, Klient decyduje się go przeformułować.
 • Zapytaj, czym się chce zająć podczas sesji
 •  Sprawdź, co powoduje, że cel jest ważny dla Klienta
 •  Upewnij się, czy nie ma w chwili obecnej innych ważniejszych spraw do zajęcia się
 • Zapytaj się Klienta o to, jak chciałby, żeby było
 • Sprawdź, czy cel jest realny i ambitny dla Klienta, jeśli nie zapytaj o inny cel
 •  Sprawdź, po czym Klient pozna, że osiągną cel
Przykłady pytań:
 • Co chcesz osiągnąć?
 • Czym chciałbyś się dzisiaj zająć?
 • Co chciałbyś osiągnąć podczas dzisiejszego spotkania?
 • Czym chciałbyś zakończyć tę sesję?
 • Co chciałbyś osiągnąć w trakcie sesji?
 • Po czym poznasz, że to była dobra sesja?
 • Co chciałbyś czuć na koniec sesji?
 • Jaki jest Twój cel?
 • Na ile Twój cel jest konkretny, mierzalny, realny, istotny i ograniczony czasowo?
 • Kiedy chcesz go osiągnąć?
 • Czemu chcesz go osiągnąć?
 • Jakie korzyści przyniesie Ci osiągnięcie tego celu?
 • Na ile ten cel jest dla Ciebie istotny?
 • Co możesz stracić realizując ten cel?
 • Po czym poznasz, że osiągnąłeś swój cel?
 • Gdyby to była Twoja jedyna sesja coachingowa, czym chciałbyś się zająć?

Krok 2. Rzeczywistość - Co się dzieje teraz?
Analiza sytuacji obecnej pozwala Klientowi spojrzeć na nią z różnych punktów widzenia. Z jednej strony poszerza to świadomość Klienta, z drugiej strony pomaga wytworzyć w nim napięcie motywacyjne związane z odczuwalną różnicą pomiędzy atrakcyjnym celem i nieatrakcyjną rzeczywistością. Bardzo często analizując rzeczywistość Klient dochodzi do wniosku, że problem, bariera leży gdzie indziej, niż mu się wcześniej wydawało i decyduje się na zmianę celu do pracy coachingowej.
 • Pomóż przyjrzeć się temu, jak jest teraz
 • Zapytaj się, co nie działa
 • Zapytaj się, co funkcjonuje dobrze
 • Sprawdź, jakie korzyści i starty Klient ma z obecnej sytuacji
 • Zapytaj Klienta jak reagują w tej sytuacji inni
 • Sprawdź, jakie działania już podejmował i jakie były ich efekty
 • Zapytaj, co może mu pomóc osiągnąć cel
Przykłady pytań:
 • Co dzieje się w tym momencie?
 • Jak jest teraz?
 • Jeżeli idealną sytuację określić liczbą 10, to jak byś ocenił obecną w skali od 1 do 10?
 • Jakie działania już podjąłeś?
 • Jakich działań jeszcze nie podjąłeś?
 • Co działa?
 • Co nie działa?
 • Co zyskujesz z tego, jak jest teraz?
 • Co tracisz?
 • Jak inni reagują na tą sytuację?
 • Jak Ci z tym?
 • W jaki sposób wpływa to na inne sfery Twojego życia?
 • Jaki ma to wpływ na inne osoby?
 • Na ile jesteś pewien, że to poprawny opis sytuacji?
 • W jakim stopniu sprawujesz kontrolę nad wynikiem swoich działań?
 • Kto jeszcze ma nad tym kontrolę i w jaki zakresie?
 • Jakie przeszkody trzeba jeszcze pokonać?
 • Jakimi środkami dysponujesz teraz – chodzi o umiejętności, czas, entuzjazm, pieniądze, wsparcie, itp.?
 • Jakich jeszcze środków będziesz potrzebować? Skąd je uzyskasz?


Krok 3. Opcje - Co mógłbyś zrobić?
Ten etap służy wygenerowaniu potencjalnych rozwiązań i przeanalizowaniu och użyteczności. Coach pomaga Klientowi dostrzec rożne możliwości, które ma przed sobą.
 • Zapytaj się, jaki działania mógłby podjąć w takiej sytuacji
 • Zapytaj się, jakie działania w tej sytuacji podjąłby ktoś inny – szef, współpracownik, osoba, którą ceni – gdyby ta była na jego miejscu
 • Przeanalizujcie korzyści i starty różnych opcji działania
Przykłady pytań:
 • Co mógłbyś zrobić, aby osiągnąć cel?
 • Co mógłbyś zrobić, aby przybliżyć się do celu?
 • Co jeszcze możesz zrobić?
 • Jakie widzisz inne możliwości dojścia do celu?
 • Jakie kroki możesz podjąć?
 • Gdybyś nie był ograniczony czasem, co mógłbyś zrobić?
 • Gdybyś nie był ograniczony środkami, co mógłbyś zrobić?
 • Kto mógłby Ci w tym pomóc?
 • Gdzie mógłbyś pozyskać informację?
 • W jaki sposób mógłbyś to zrobić?
 • Jakimi metodami możesz się posłużyć w odniesieniu do tego celu?
 • Jakie możliwości są dla Ciebie dostępne?
 • Jakie są wady i zalety poszczególnych możliwości?
 • Która z opcji/rozwiązań zapewni najlepsze rezultaty?
 • Które z rozwiązań najbardziej ci odpowiada?
 • Które z rozwiązań dałoby Ci najwięcej satysfakcji?
 • Co by się stało, gdybyś nic nie zrobił?
 • Czy istnieje ktoś, kto - Twoim zdaniem - wykonałby to zadanie rzeczywiście dobrze? Czego możesz się od takiej osoby nauczyć?
 • Czy kiedykolwiek stawałeś przed podobnym wyzwaniem? Jak wtedy sobie poradziłeś?


Krok 4. Wola - Co zrobisz?
To jest etap, w którym Klient podejmuje decyzje, jakie działania podejmie. 
 • Zapytaj, co w tej sytuacji Klient decyduje się zrobić – jaki będzie pierwszy krok
 • Określ termin i sprawdź, czy jest ambitny i realny
 • Sprawdź, czy to działanie jest w tej sytuacji atrakcyjne, jeśli nie, zapytaj o inne
Przykłady pytań:
 • Którą z opcji wybierasz?
 • Co chcesz zrobić w związku z tym?
 • Jakie będzie Twój pierwszy krok?
 • Od czego zaczniesz?
 • Co skłania Cię do takiego wyboru?
 • Do kiedy to zrobisz?
 • Jeśli masz wątpliwości, to jakie?
 • W jaki sposób zdobędziesz potrzebne wsparcie?


Rozwinięcia modelu GROW:


 • IGROW - "I" to issue, czyli zagadnienie, sprawa, z którą przychodzi Klient. Zwykle jest tak, że Klient na początku komunikuje problem, z którym się zmaga. W tej wersji modelu, daje się Klientowi chwilę czasu na to, aby opowiedział o nim. Dopiero w kolejnym kroku przechodzi się do formułowania celów. 
 • REGROW - "R" oznacza review, czyli przegląd "E" to evaluation, czyli ocena. Model jest szczególnie przydatny, gdy Klient jest w procesie coachingowym i pomiędzy spotkaniami  realizuje różnego rodzaju zadania. W pierwszym kroku coach razem z Klientem dokonują podsumowania tego, co wydarzyło się od ostatniej sesji i ocenią zmiany, jakie nastąpiły pomiędzy sesjami.

Informacje na temat modelu GROW można znaleźć w następujących podręcznikach:
 1. Ho Law, Sara Ireland, Zulfi Hussain (2010). Psychologia coachingu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, str. 43-45
 2. Eric Parsloe, Monika Wray (2002). Trener i mentor. Udział coachingu i mentoringu w doskonaleniu procesu uczenia się. Kraków: Oficyna ekonomiczna, str. 146-149
 3. Olga Rzycka, wspólpraca Wiesław Porosło (2010). Menedżer coachem. Jak rozmawiać, by osiągnąć rezultaty. Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, str. 241-245
 4. Olga Rzycka (2010). Niezwykła moc pytań w zarządzaniu ludźmi. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, str. 244-248
 5. John Whitmore (2002). Coaching for Performance. London: Nicholas Brealey Publishing
 6. Carol Wilson (2007). Coaching biznesowy. Praktyczny podręcznik dla coachów, menedżerów i specjalistów HR, MT Biznes, str. 67-77
wikipedia - Model Grow

Popularne posty z tego bloga

Karty coachingowe

Pogłębianie w sesji coachingowej