CoachWise Model - Akredytowany przez International Coach Federation

Metodyka CoachWise obejmuje cztery główne komponenty współpracy coacha z Klientem:

Zasady. Są to wyobrażenia coacha na temat Klienta, którymi on kieruje się w trakcie wspólnego procesu coachingowego. W modelu wyróżnia się 5 zasad: zaufanie, kreatywność, obecność, partnerstwo, tak i...

Umiejętności. W modelu wyróżnia się 4 kluczowe umiejętności, które coach wykorzystuje w pracy z Klientem, są to: zadawanie pytań, słuchanie, odzwierciedlanie i wspieranie.

Mapa. Opisuje ona 5 podstawowych etapów, przez które przechodzi coach w pracy z Klientem w procesie coachingowym. Jest to swego rodzaju struktura porządkująca proces coachingowy. Mapa obejmuje kolejno:
  1. Dążenia - Czego chcesz?
  2. Rzeczywistość - Co jest teraz?
  3. Plan - Co zrobisz?
  4. Działanie - Zrób to!
  5. Przegląd - Czego się nauczyłeś? Co dalej?

Pole. Ten element opisuje cały skomplikowany świat subiektywnej wewnetrznej i zewnętrznej rzeczywistości Klienta - m.in. jego wartości, przekonania, struktury, dostępne zasoby, sposoby komunikacji, emocje.

Metodyka i programy CoachWise™ są wynikiem wysiłków coachów, trenerów i konsultantów Co-Creative Alliance - międzynarodowego aliansu szkół coachingu oraz firm coachingowych mającego na celu udział w rozwoju coachingu i jego zastosowań w organizacjach na świecie. 

Dokładny opis modelu można znaleźć bezpośrednio na stronach Coaching Cener - Opis Modelu CoachWise.

Popularne posty z tego bloga

Karty coachingowe

Pogłębianie w sesji coachingowej