Akredytacja ICF - Dlaczego warto szukać coacha z certyfikatem?

Coaching jest modny. Z jednej strony powstają nowe szkoły coachingu, z drugiej rzesze coachów oferuje swoje usługi. Jak nie pogubić się w tym gąszczu ofert? Jak wybrać sobie dobrego coacha?
Coaching może być niezykle użyteczny pod warunkiem, że trafimy na doświadczonego coacha.

Jednym ze sposobów weryfikacji przygotowania merytorycznego i doświadczenia coachów jest ich akredytacja.
Warto znać system akredytacji największej na świecie organizacji zrzeszającej coachów - ICF (International Coach Federation).

Akredytacja w ICF jest trzystopniowa:
 • ACC - Associated Certified Coach
 • PCC - Professional Certified Coach
 • MCC - Master Certified Coach

Aby zdobyć akredytację na poziomie ACC należy:
 1. ukończyć szkolenie coachingowe w wymiarze 60 godzin
 2. zaliczyć 10 godzin mentor coachingu
 3. posiadać doświadczenie coachingowe na poziomie 100 godzin, w tym 75 płatnych, przy minimum 8 klientach
 4. zdobyć 2 referencje
 5. zdać egzamin
 6. wnieść odpowiednią opłatę 

Aby zdobyć akredytację na poziomie PCC należy:
 1. ukończyć szkolenie coachingowe w wymiarze 125 godzin
 2. zaliczyć 10 godzin mentor coachingu
 3. posiadać doświadczenie coachingowe na poziomie 700 godzin, w tym 675 płatnych
 4. zdobyć 2 referencje
 5. zdać egzamin
 6. wnieść odpowiednią opłatę 

Aby zdobyć akredytację na poziomie MCC należy:
 1. ukończyć szkolenie coachingowe w wymiarze 200 godzin
 2. zaliczyć 10 godzin mentor coachingu
 3. posiadać doświadczenie coachingowe na poziomie 2500 godzin, w tym 2250 płatnych
 4. zdobyć 3 referencje
 5. zdać egzamin
 6. wnieść odpowiednią opłatę 

Szczegóły można znaleźć na stronach ICF - http://www.coachfederation.org/getcredentialed/

Weryfikacja kompetencji odbywa się poprzez:
 • Osobisty egzamin prowadzony telefonicznie, który sprawdza umiejętności coachingowe.
 • Doświadczenie - tj. udokumentowanie odpowiedniej ilości godzin coachingowych.
 • Referencje lub rekomendacje od innego akredytowanego coacha, który miał możliwość obserwowania pracy kandydata i jest gotowy potwierdzić jej jakość.
 • Potwierdzenie uczestnictwa w procesie mentoringowym - szczególne znaczenie mają tutaj obserwowane sesje coachingowe.
 • Ukończenie specjalistycznego szkolenia z zakresu coachingu. Istotne znaczenie ma fakt, czy szkolenie było realizowane przez akredytowaną przez ICF szkołę. Jeśli tak ukończenie tego szkolenia jest zaliczane automatycznie, jeśli nie kandydat jest zobowiązany udokumentować zgodność szkolenia ze standardami ICF. Na stronach ICF znajduje się wyszukiwarka kursów z akredytacją.

Źródło: Anna Pyrek, Henryk Szmidt (2009), Coaching jako profesja. Standardy nauczania i praktyki coachingu, w: Paweł Smółka (red.), Coaching. Inspiracje z perspektywy nauki, praktyki i klientów. Gliwice: HELION, str. 108-109

Popularne posty z tego bloga

Karty coachingowe

Pogłębianie w sesji coachingowej