Posty

Wyświetlanie postów z czerwiec, 2011

Model GROW - struktura sesji coachingowej

Model GROW jest jedną z najczęściej wykorzystywanych struktur rozmowy coachingowej. Trudno wskazać jednoznacznie kto jest autorem modelu. Najczęściej w tym kontekście wymienia się trzy nazwiska: Graham Alexander,  Alan Fine i John Whitmore.

Model składa się z czterech kroków:
Generalny celRzeczywistośćOpcjeWola

CoachWise Model - Akredytowany przez International Coach Federation

Metodyka CoachWise™ obejmuje cztery główne komponenty współpracy coacha z Klientem:

Zasady. Są to wyobrażenia coacha na temat Klienta, którymi on kieruje się w trakcie wspólnego procesu coachingowego. W modelu wyróżnia się 5 zasad: zaufanie, kreatywność, obecność, partnerstwo, tak i...

Akredytacja ICF - Dlaczego warto szukać coacha z certyfikatem?

Obraz
Coaching jest modny. Z jednej strony powstają nowe szkoły coachingu, z drugiej rzesze coachów oferuje swoje usługi. Jak nie pogubić się w tym gąszczu ofert? Jak wybrać sobie dobrego coacha?
Coaching może być niezykle użyteczny pod warunkiem, że trafimy na doświadczonego coacha.
Jednym ze sposobów weryfikacji przygotowania merytorycznego i doświadczenia coachów jest ich akredytacja. Warto znać system akredytacji największej na świecie organizacji zrzeszającej coachów - ICF (International Coach Federation).

Czym jest coaching?

Obraz
ICF Polska (International Coach Federation) promuje idee coachingu. Dwa filmy pokazujące czym jest coaching, na czym polega praca coacha i w czym coaching może być użyteczny.