Model Coachingu SCORE

Model SCORE został opracowany przez Roberta Diltsa i Todda Epsteina.
Model ma pomagać w dokonywaniu zmian. Poszczególne elementy modelu reprezentują minimalną ilość informacji, którą należy dysponować, aby przeprowadzić dowolny proces zmian.

W ramach rozmowy z Klientem coach dotyka następujących obszarów:

 • symptomy (symptoms),
 • przyczyny (causes),
 • cele (outcomes),
 • zasoby (resources),
 • skutki (effects).
Zaletą modelu jest to, że coach może rozpocząć pracę w dowolnym punkcie i do dowolnego punktu dojsć, przechodząc przez poszczególne elementy modelu tam i z powrotem.


SYMPTOMS
 • W czym tkwi trudność?
 • Co jest problemem?
 • Co chciałbyś zmienić?
 • Co nie działa?
 • O co chodzi?
CAUSES
 • Co jest przyczyną problemu?
 • Skąd się wzięła trudność?
 • Czym jest to spowodowane?

OUTCOMES
 • Co chcesz osiągnąć?
 • Jaki jest Twój cel?
 • Jak ma być?
 • Jaka jest Twoja wizja?
 • Jak chciałabyś, aby było?

RESOURCES
 • Kto może Ci pomóc w osiągnięciu celu?
 • Czego byś potrzebował, aby osiągnąć to, co chcesz?
 • Do jakich zasobów musiałbyś mieć dostęp?
 • Co Ci będzie potrzebne, aby zrealizować swoja wizję?
 • Jakie przekonania musiałbyś zmienić?
 • Jakie Twoje cechy mogą być tutaj pomocne?
 • Które z Twoich doświadczeń mogą okazać się przydatne?

EFFECTS
 • Co Ci da osiągniecie celów?
 • Co zyskasz?
 • Jakie korzyści odniesiesz, gdy zrealizujesz cel?

Źródło: 
O. Rzycka (2010). Niezwykła moc zadawania pytań w zarządzaniu ludźmi. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, str 251 - 253


Popularne posty z tego bloga

Karty coachingowe

Pogłębianie w sesji coachingowej