Posty

Wyświetlanie postów z marzec, 2011

Model Coachingu SCORE

Model SCORE został opracowany przez Roberta Diltsa i Todda Epsteina.
Model ma pomagać w dokonywaniu zmian. Poszczególne elementy modelu reprezentują minimalną ilość informacji, którą należy dysponować, aby przeprowadzić dowolny proces zmian.

W ramach rozmowy z Klientem coach dotyka następujących obszarów:

symptomy (symptoms),przyczyny (causes),cele (outcomes),zasoby (resources),skutki (effects).Zaletą modelu jest to, że coach może rozpocząć pracę w dowolnym punkcie i do dowolnego punktu dojsć, przechodząc przez poszczególne elementy modelu tam i z powrotem.