Posty

Wyświetlanie postów z styczeń, 2011

Artykuły na temat coachingu

Diana Malinowska, Katarzyna Palczak (2010). Sesja (nie) tylko dla szefa. Personel nr 12/2010, str. 30 - 33 - Artykuł prezentuje wyniki badania ankietowego, którego celem było zebranie informacji na temat działań coachingowych w polskich firmach. Treści artykułu: zastosowania coachingu, adresaci coachingu, efektywność coachingu, przyczyny niestosowania coachingu, przyszłość coachingu.