Posty

Wyświetlanie postów z 2011

Model VALID - wyznaczanie celów w coachingu

Obraz
Model VALID został zaprezentowany w książce autorstwa S. Neale, L. Spencer-Arnell, L. Wilson "Coaching inteligencji emocjonalnej". Jest to model wyznaczania celów oparty na inteligencji emocjonalnej.
Bierze pod uwagę wartości, nastawienia i nawyki. Model może być doskonałą strukturą do poprowadzenia sesji coachingowej.

Techniki terapii poznawczej w coachingu

Obraz
W coachingu często pracujemy w obszarze przekonań Klienta, szczególnie, gdy stanowią one barierę na drodze do realizacji jego celów. Techniki wykorzystywane w terapii poznawczej mogą być niezwykle użyteczne w procesie coachingowym.

Narzędzia pracy coacha

Obraz
W coachingu często przydają się różnego rodzaju techniki i narzędzia pracy. Pozwalają na uporządkowanie procesu, jego intensyfikacje, jeśli są wykorzystywane jako praca domowa pomiędzy kolejnymi sesjami, czasem po prostu jako kolejny pretekst do poszerzenia perspektywy.
W ostatnim czasie pojawiło się na rynku wiele nowych pozycji poświęconych coachingowi. Dzisiaj chciałem polecić dwie, które zawierają wiele użytecznych narzędzi coachingowych.

Na czym polega coaching?

Obraz
Krótki film pokazujący, na czym polega proces coachingu...

Model GROW - struktura sesji coachingowej

Model GROW jest jedną z najczęściej wykorzystywanych struktur rozmowy coachingowej. Trudno wskazać jednoznacznie kto jest autorem modelu. Najczęściej w tym kontekście wymienia się trzy nazwiska: Graham Alexander,  Alan Fine i John Whitmore.

Model składa się z czterech kroków:
Generalny celRzeczywistośćOpcjeWola

CoachWise Model - Akredytowany przez International Coach Federation

Metodyka CoachWise™ obejmuje cztery główne komponenty współpracy coacha z Klientem:

Zasady. Są to wyobrażenia coacha na temat Klienta, którymi on kieruje się w trakcie wspólnego procesu coachingowego. W modelu wyróżnia się 5 zasad: zaufanie, kreatywność, obecność, partnerstwo, tak i...

Akredytacja ICF - Dlaczego warto szukać coacha z certyfikatem?

Obraz
Coaching jest modny. Z jednej strony powstają nowe szkoły coachingu, z drugiej rzesze coachów oferuje swoje usługi. Jak nie pogubić się w tym gąszczu ofert? Jak wybrać sobie dobrego coacha?
Coaching może być niezykle użyteczny pod warunkiem, że trafimy na doświadczonego coacha.
Jednym ze sposobów weryfikacji przygotowania merytorycznego i doświadczenia coachów jest ich akredytacja. Warto znać system akredytacji największej na świecie organizacji zrzeszającej coachów - ICF (International Coach Federation).

Czym jest coaching?

Obraz
ICF Polska (International Coach Federation) promuje idee coachingu. Dwa filmy pokazujące czym jest coaching, na czym polega praca coacha i w czym coaching może być użyteczny.Model Coachingu SCORE

Model SCORE został opracowany przez Roberta Diltsa i Todda Epsteina.
Model ma pomagać w dokonywaniu zmian. Poszczególne elementy modelu reprezentują minimalną ilość informacji, którą należy dysponować, aby przeprowadzić dowolny proces zmian.

W ramach rozmowy z Klientem coach dotyka następujących obszarów:

symptomy (symptoms),przyczyny (causes),cele (outcomes),zasoby (resources),skutki (effects).Zaletą modelu jest to, że coach może rozpocząć pracę w dowolnym punkcie i do dowolnego punktu dojsć, przechodząc przez poszczególne elementy modelu tam i z powrotem.

Coaching Review - artykuły na temat coachingu

Obraz
Centrum Coachingu ALK  przy Akademii Leona Koźmińskiego wydaje kwartalnik Coaching Review. Celem kwartalnika jest upowszechnianie wiedzy o najlepszych praktykach z zakresu coachingu i mentoringu. W kwartalniku można znaleźć wiele ciekawych artykułów. Spis artykułów z nr 1/2010 i 2/2010 poniżej:

Artykuły na temat coachingu

Diana Malinowska, Katarzyna Palczak (2010). Sesja (nie) tylko dla szefa. Personel nr 12/2010, str. 30 - 33 - Artykuł prezentuje wyniki badania ankietowego, którego celem było zebranie informacji na temat działań coachingowych w polskich firmach. Treści artykułu: zastosowania coachingu, adresaci coachingu, efektywność coachingu, przyczyny niestosowania coachingu, przyszłość coachingu.