Posty

Wyświetlanie postów z listopad, 2010

Model Coachingu Achieve

Wczesna wersja modelu była skutkiem badania najlepszych międzynarodowych wzorców coachingu menedżerskiego. Okazało się, że doświadczeni coachowie wychodzą poza granice modelu GROW.

Siedem etapów Modelu Coachingu Achieve:

Assess the current situation - oceń aktualną sytuację Creative brainstorming of alternatives - wykreuj opcję metodą burzy mózgów Hone goals - sprecyzuj cel Initiate options - zainicjuj opcjeEvaluate options - ewaluuj opcje Valid action programme design - zaprojektuj działania Encourage momentum - motywuj (wzbudzaj entuzjazm) Źródło: Dembkowski, S., Eldridge, F., Hunter, I. (2010). Coaching kadry kierowniczej. Warszawa" PWN, s. 86-87