Posty

Wyświetlanie postów z sierpień, 2010

Coaching z perspektywy nauki

Coaching oparty na dowodach (evidence based coaching) periodyk - International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring - numery periodyku dostepne są w wersji elektronicznej na stronie www.brookes.ac.uk/schools/education/ijebcm/home.htmlmonografia poswięcona coachingowi opartemu na dowodach - Stober, D. R., Grant, A. M., red. (2006). Evidence-based Coaching Handbook: Putting Best Practices to Work for Your Clients, New Jersey: Wiley Coaching psychologiczny peridoyki - The Coaching Psychologist i International Coaching Psychology Review - numery archiwalne peridoyków dostępne na stronach www.bps.org.uk/coachingpsy/publications/publications_home.cfmmonografia poświęcona coachingowi psychologicznemu - Palmer, S., Whybrow, A., red. (2007). Handbook of Coaching Psychology: A Guide for Practitioners, New York: Routledge