Przegląd badań na temat efektywności coachingu

Efektywność coachingu:

  • Manchester Consulting Inc. przeprowadziło badania w latach 1996 - 2000, które pokazało zwrot z inwestycji (ROI) blisko sześć razy większy niż koszt programu coachingowego dla najwyższej kadry.
  • Badania przeprowadzone przez Metrix Global LLC na firmach z pierwszej pięćsetki firm światowych wykazały, że coachingowy program rozwoju umiejętności przywódczych przyniósł zwrot z inwestycji na poziomie 529%
  • Badania związane z coachingiem 1:1 ujawniły znaczny spadek rotacji pracowników. Zwrot z inwestycji wyniósł 100%.
  • Badania dotyczące sektora publicznego, w którym najpierw był przeprowadzony program szkoleń, a następnie follow up związany z coachingiem, pokazały, że produktywność pracowników wzrosła z 22% do 88%.
  • Przekrojowe badania w terenie pozwoliły stwierdzić, że rezultatem coachingu osób na stanowiskach zarządczych była ich większa świadomość jako ludzi, lepsze rozumienie innych ludzi i wzięcie większej odpowiedzialności za swoje działania.
  • Istnieją badania, które wykazują związek dobrego coachingu z takimi pojęciami, jak szczerość, stawianie wyzwań, przekazanie informacji zwrotnej i generowanie pomocnych rozwiązań.
  • Jakościowe kwestionariusze związane z różnymi obszarami biznesu udowodniły, że coaching przynosi następujące korzyści: poprawę jakości indywidualnej pracy, poprawę wyników, wzrost poczucia, że jest się we właściwym miejscu o właściwym czasie, zwiększenie satysfakcji z pracy, wzrost otwartości na uczenie się, możliwość używania talentu i potencjału w bardziej efektywny sposób, podniesienie morale i utrzymanie najlepszych pracowników w firmie.
  
Źródło: Olga Rzycka, współpraca Wiesław Porosło, (2010), Menedżer coachem. Jak rozmawiać, by osiągnąć rezultaty, Oficyna a Wolters Kluwer business, str. 36

Popularne posty z tego bloga

Karty coachingowe

Pogłębianie w sesji coachingowej