Organizacje i stowarzyszenia zrzeszające coachów

Jedną z cech charakterystycznych dla procesu profesjonalizacji zawodu coacha, jest tworzenie się stowarzyszeń i organizacji zrzeszających coachów. Cele tych organizacji są różne, można jednak wśród nich wyodrębnić kilka typowych:
  • Promowanie zawodu coacha
  • Określanie standardów pracy coacha
  • Wspieranie w rozwoju coachów

Poniżej przedstawiam lista organizacji i stowarzyszeń zrzeszających coachów:

Organizacje coachingowe w Polsce:

Zobacz inne wpisy:

Popularne posty z tego bloga

Karty coachingowe

Pogłębianie w sesji coachingowej