Posty

Wyświetlanie postów z czerwiec, 2010

Literatura poświęcona coachingowi i mentoringowi

Obraz
Przedstawiam dostępną w języku polskim, znaną mi, literaturę z zakresu coachingu, coachingu zespołowego i mentoringu.Prawdopodobnie poniższa lista nie wyczerpuje wszystkich dostępnych aktualnie na rynku pozycji. Jeśli znasz jeszcze jakieś inne tytuły, będę Ci bardzo wdzięczny za informacje.

Organizacje i stowarzyszenia zrzeszające coachów

Jedną z cech charakterystycznych dla procesu profesjonalizacji zawodu coacha, jest tworzenie się stowarzyszeń i organizacji zrzeszających coachów. Cele tych organizacji są różne, można jednak wśród nich wyodrębnić kilka typowych:
Promowanie zawodu coachaOkreślanie standardów pracy coachaWspieranie w rozwoju coachów

Czy coaching działa?

Kolejna garść informacji na temat efektywności coachingu...

Instytut CIPD (Chartered Institute of Personnel and Development) w Wielkiej Brytanii przeprowadził badanie dotyczące wykorzystywania coachingu. Wynikało z niego, że 92% badanych organizacji korzysta z tego typu usług.

Autorzy książki The Case for Coaching przeprowadzili badania w licznych organizacjach, które korzystały z usług coachingowych dla swoich pracowników.
Otrzymali ciekawe wyniki:

96% badanych stwierdziło, że coaching wywarł pozytywny wpływ na wydajność pojedynczych osób87% badanych uznało, że wywarł pozytywny wpływ na wydajność całej organizacjiWg CIPD organizacje korzystające z coachingu odniosły następujące korzyści: zwiększona wydajność poszczególnych osób,zwiększona produktywność,zwiększona motywacja wśród pracowników,szybsze wprowadzanie zmian  w organizacji,pokazanie zaangażowania organizacji w sprawy pracowników,zmniejszona rotacja pracowników,obniżone koszty organizacji kursów zewnętrznych dla pracowników,roz…

Przegląd badań na temat efektywności coachingu

Efektywność coachingu:

Manchester Consulting Inc. przeprowadziło badania w latach 1996 - 2000, które pokazało zwrot z inwestycji (ROI) blisko sześć razy większy niż koszt programu coachingowego dla najwyższej kadry.Badania przeprowadzone przez Metrix Global LLC na firmach z pierwszej pięćsetki firm światowych wykazały, że coachingowy program rozwoju umiejętności przywódczych przyniósł zwrot z inwestycji na poziomie 529%Badania związane z coachingiem 1:1 ujawniły znaczny spadek rotacji pracowników. Zwrot z inwestycji wyniósł 100%.Badania dotyczące sektora publicznego, w którym najpierw był przeprowadzony program szkoleń, a następnie follow up związany z coachingiem, pokazały, że produktywność pracowników wzrosła z 22% do 88%.Przekrojowe badania w terenie pozwoliły stwierdzić, że rezultatem coachingu osób na stanowiskach zarządczych była ich większa świadomość jako ludzi, lepsze rozumienie innych ludzi i wzięcie większej odpowiedzialności za swoje działania.Istnieją badania, które wykazu…