Posty

Wyświetlanie postów z 2010

Model Coachingu Achieve

Wczesna wersja modelu była skutkiem badania najlepszych międzynarodowych wzorców coachingu menedżerskiego. Okazało się, że doświadczeni coachowie wychodzą poza granice modelu GROW.

Siedem etapów Modelu Coachingu Achieve:

Assess the current situation - oceń aktualną sytuację Creative brainstorming of alternatives - wykreuj opcję metodą burzy mózgów Hone goals - sprecyzuj cel Initiate options - zainicjuj opcjeEvaluate options - ewaluuj opcje Valid action programme design - zaprojektuj działania Encourage momentum - motywuj (wzbudzaj entuzjazm) Źródło: Dembkowski, S., Eldridge, F., Hunter, I. (2010). Coaching kadry kierowniczej. Warszawa" PWN, s. 86-87

Model EI COACH - Coaching inteligencji emocjonalnej

Model EI COACH to model wykorzystywany w coachingu inteligencji emocjonalnej.
Stwarza on pomocną strukturę sesji coachingowej, w której jako istotny element sesji pojawiają się pytania o uczucia Klienta.

Struktur sesji jest następująca:

E = Emotions (Emocje)
I = Intelligence (Inteligencja)
C= Current (Sytuacja bieżąca)
O = Opportunities (Możliwości)
A = Actions (Działania)
C = Change measure (Pomiar zmian)
H = How are you feeling now? (Jak się czujesz w tej chwili?)

Coaching z perspektywy nauki

Coaching oparty na dowodach (evidence based coaching) periodyk - International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring - numery periodyku dostepne są w wersji elektronicznej na stronie www.brookes.ac.uk/schools/education/ijebcm/home.htmlmonografia poswięcona coachingowi opartemu na dowodach - Stober, D. R., Grant, A. M., red. (2006). Evidence-based Coaching Handbook: Putting Best Practices to Work for Your Clients, New Jersey: Wiley Coaching psychologiczny peridoyki - The Coaching Psychologist i International Coaching Psychology Review - numery archiwalne peridoyków dostępne na stronach www.bps.org.uk/coachingpsy/publications/publications_home.cfmmonografia poświęcona coachingowi psychologicznemu - Palmer, S., Whybrow, A., red. (2007). Handbook of Coaching Psychology: A Guide for Practitioners, New York: Routledge

Literatura poświęcona coachingowi i mentoringowi

Obraz
Przedstawiam dostępną w języku polskim, znaną mi, literaturę z zakresu coachingu, coachingu zespołowego i mentoringu.Prawdopodobnie poniższa lista nie wyczerpuje wszystkich dostępnych aktualnie na rynku pozycji. Jeśli znasz jeszcze jakieś inne tytuły, będę Ci bardzo wdzięczny za informacje.

Organizacje i stowarzyszenia zrzeszające coachów

Jedną z cech charakterystycznych dla procesu profesjonalizacji zawodu coacha, jest tworzenie się stowarzyszeń i organizacji zrzeszających coachów. Cele tych organizacji są różne, można jednak wśród nich wyodrębnić kilka typowych:
Promowanie zawodu coachaOkreślanie standardów pracy coachaWspieranie w rozwoju coachów

Czy coaching działa?

Kolejna garść informacji na temat efektywności coachingu...

Instytut CIPD (Chartered Institute of Personnel and Development) w Wielkiej Brytanii przeprowadził badanie dotyczące wykorzystywania coachingu. Wynikało z niego, że 92% badanych organizacji korzysta z tego typu usług.

Autorzy książki The Case for Coaching przeprowadzili badania w licznych organizacjach, które korzystały z usług coachingowych dla swoich pracowników.
Otrzymali ciekawe wyniki:

96% badanych stwierdziło, że coaching wywarł pozytywny wpływ na wydajność pojedynczych osób87% badanych uznało, że wywarł pozytywny wpływ na wydajność całej organizacjiWg CIPD organizacje korzystające z coachingu odniosły następujące korzyści: zwiększona wydajność poszczególnych osób,zwiększona produktywność,zwiększona motywacja wśród pracowników,szybsze wprowadzanie zmian  w organizacji,pokazanie zaangażowania organizacji w sprawy pracowników,zmniejszona rotacja pracowników,obniżone koszty organizacji kursów zewnętrznych dla pracowników,roz…

Przegląd badań na temat efektywności coachingu

Efektywność coachingu:

Manchester Consulting Inc. przeprowadziło badania w latach 1996 - 2000, które pokazało zwrot z inwestycji (ROI) blisko sześć razy większy niż koszt programu coachingowego dla najwyższej kadry.Badania przeprowadzone przez Metrix Global LLC na firmach z pierwszej pięćsetki firm światowych wykazały, że coachingowy program rozwoju umiejętności przywódczych przyniósł zwrot z inwestycji na poziomie 529%Badania związane z coachingiem 1:1 ujawniły znaczny spadek rotacji pracowników. Zwrot z inwestycji wyniósł 100%.Badania dotyczące sektora publicznego, w którym najpierw był przeprowadzony program szkoleń, a następnie follow up związany z coachingiem, pokazały, że produktywność pracowników wzrosła z 22% do 88%.Przekrojowe badania w terenie pozwoliły stwierdzić, że rezultatem coachingu osób na stanowiskach zarządczych była ich większa świadomość jako ludzi, lepsze rozumienie innych ludzi i wzięcie większej odpowiedzialności za swoje działania.Istnieją badania, które wykazu…