czwartek, 3 lipca 2014

Jak zwiększyć skuteczność procesu coachingowego?

Każdy coach chciałby, aby jego Klienci kończyli proces coachingowy z zadowoleniem i przekonaniem o jego dużej skuteczności. Zadowolony Klient poleci nasze usługi innym. W naszym interesie więc jest oferowanie Klientom sprawdzonych i skutecznych metod wsparcia.


Kilka ciekawych wniosków z badań nad efektywnością psychoterapii i poradnictwa psychologicznego prezentuje Cooper w książce "Efektywność psychoterapii i poradnictwa psychologicznego". Psychoterapia to nie coaching, niemniej niektóre z wniosków mogą mieć zastosowanie w coachingu.

poniedziałek, 16 czerwca 2014

Literatura dla coacha zespołowego i grupowego

W związku z powtarzającymi się zapytaniami o rekomendowaną literaturę z zakresu coachingu grupowego i zespołowego, postanowiłem umieścić stosowny wpis na blogu... :-)
Rekomendowane pozycje dotyczą wprost tematu coachingu lub technik i narzędzi, które w coachingu wykorzystuję.

Zatem rekomenduję...
Dzisiaj wyłącznie polska literatura...

wtorek, 4 lutego 2014

Czym jest coaching zespołowy?

Organizacje poszukują sposobów na zwiększanie swojej efektywności biznesowej. Wprowadzają standardy obsługi, szkolą pracowników z technik sprzedaży, wydają pieniądze na akcje promocyjne
i reklamę. Na konkurencyjnym rynku, szczególnie w trudnych czasach kryzysu, coraz trudniej osiągnąć satysfakcjonujący wzrost sprzedaży. Czy coaching zespołowy może być tutaj użyteczny?

Coaching zespołowy jest ciekawą alternatywą dla szkoleń. Te często nie spełniają zakładanych oczekiwań. Podstawowym wyzwaniem jest bowiem trudność w procesie wdrożenia rozwijanych podczas szkoleń umiejętności. Poza tym, jak często pokazuje moje doświadczenie w pracy z organizacjami biznesowymi, problemem nie jest brak wiedzy i umiejętności sprzedawców, tylko inne czynniki, tj. nieefektywne procesy, brak określonych zasobów lub ich niewystarczająca ilość, zła komunikacja czy w końcu brak motywacji u sprzedawców. 

czwartek, 12 grudnia 2013

Jak być lepszym coachem? - refleksje z superwizji coachingowych

Superwizja w coachingu jest potrzebna i wymagana przez organizacje zrzeszające coachów w procesach akredytacyjnych i certyfikacyjnych.

Mam to szczęście, że czasem towarzyszę moim mniej doświadczonym kolegom w ich drodze rozwoju. Zauważyłem, że wielu z nich popełnia te same błędy, prowadząc sesje ze swoimi klientami.

O kilku najbardziej popularnych postanowiłem napisać...


poniedziałek, 5 sierpnia 2013

Cele w coachingu, czyli jak wspierać Klienta w definiowaniu końcowych efektów programu coachingowego

Arkusz celówJednym z czynników determinujących efektywność coachingu są dobrze wyznaczone cele na proces. Im lepiej są one zdefiniowane, tym większa szansa na końcowy sukces. Klienci decydując się na pracę z coachem rzadko mają dokładnie zdefiniowane cele. Wiedzą, co chcieliby zmienić, mają czasem nawet wyobrażenie, jakiego wsparcia od coacha potrzebują, jednak najczęściej nie mają jasno i klarownie zdefiniowanych końcowych efektów. Zadaniem coacha, jest pomóc swojemu Klientowi te efekty bardzo dokładnie określić. Niezwykle użyteczną techniką wykorzystywaną przy definiowaniu celów jest GAS (goal attainment scaling) - skalowanie stopnia osiągnięcia celu. Technika ta jest o tyle użyteczna, że pozwala Klientowi i coachowi określić efektywność wspólnej pracy.

środa, 3 lipca 2013

Dlaczego coachowie w biznesie mogą mieć trudniej?

Coachowie w biznesie czasem mają trudniej. W life coachingu klient jest zaangażowany i zmotywowany do pracy. Partnerstwo jest budowane jeszcze przed pierwszą sesją lub w jej trakcie. Obie strony uzgadniają swoje oczekiwania, potrzeby i definiują swoje role. Potem już tylko czasem odwołują się do wspólnych ustaleń, jeśli zajdzie taka potrzeba.

piątek, 24 maja 2013

Jak zmieniają się ludzie?

Transteoretyczny model Prochaski i DiClemente

Głównym celem wsparcia psychologicznego i coachingowego jest zmiana. Różne szkoły i podejścia psychoterapeutyczne w różny sposób definiują czynniki czy etapy prowadzące do zmiany. Od kilkunastu lat Prochaska i DiClemente pracują nad zbudowaniem takiego modelu, który uwzględniałby różnice w poglądach głównych szkół, a równocześnie podkreślał wspólne i istotne elementy psychoterapii (Czabała, 2002). Nas oczywiście interesuje ten model w kontekście zastosowań w coachingu i doradztwie psychologicznym.