wtorek, 28 lipca 2015

Coaching inter-zespołowy - Sposób na zmianę organizacji

Pracując organizacjami okazało się, że są takie sytuacje, w których coaching zespołowy nie wystarcza. Trudność bowiem nie dotyczy relacji w zespole, dotyczy relacji pomiędzy różnymi zespołami. I co wtedy?

Źródło: Flickr.com - https://www.flickr.com/photos/salforduniversity/

wtorek, 31 marca 2015

Karty coachingowe

W pracy coachingowej zadaniem coacha jest pomóc klientowi w przyjrzeniu się aktualnej rzeczywistości z różnych, możliwie wielu perspektyw, oraz w wygenerowaniu nowych możliwości.

Coach ma do dyspozycji wiele sposobów, które pomagają w poszerzaniu perspektywy - zaczynając od mocnych pogłębionych pytań i odzwierciedlania, przez stosowanie różnych technik coachingowych, takich jak: koło życia, poziomy neurologiczne Diltsa, czy kapelusze de Bono, kończąc na różnych formach pracy, takich jak: praca z przestrzenią, myślenie wizualne, czy ustawienia systemowe.Ostatnio na rynku pojawiło się sporo różnego rodzaju kart, które można wykorzystać z powodzeniem w pracy coacha. Zauważyłem, że karty, szczególnie te, które wykorzystują rysunek lub zdjęcie są bardzo użyteczne na etapie opisu rzeczywistości i przynoszą wiele ciekawych skojarzeń, gdy pracujemy z opcjami. Karty sprawdzają mi się zarówno w pracy w relacji indywidualnej, jak i w pracy z grupami czy zespołami. Pracując w grupie bardzo często wykorzystuję je do budowania relacji w pierwszej fazie wspólnej pracy i do wzmacniania postawy zaangażowania i uważności, przygotowując uczestników do wzajemnego wspierania się.

Poniżej prezentuje kilka moich ulubionych narzędzi.

piątek, 14 listopada 2014

Pogłębianie w sesji coachingowej

Podczas jednego z ostatnich szkoleń w Szkole Coachingu Zespołowego i Grupowego ćwiczyliśmy zadawanie pytań. Uczestnicy pracowali w małych grupach. Osoba w roli klienta opowiadała o miejscu, w którym się znajduje na swojej drodze coacha zespołowego i grupowego, pozostałe osoby zadawały pytania i odzwierciedlały. Chodziłem pomiędzy grupami i przysłuchiwałem się pytaniom, które padały. Wiele z tych pytań dotyczyło faktów - „Co zrobiłeś?, „Jaki był tego efekt?”, „A co na to inni?”. Klienci opowiadali swoje historie o przyczynach, zdarzeniach i skutkach, tak jakby chcieli, aby coach lepiej rozumiał całą sytuację. A przecież to nie o to chodzi w coachingu, aby coach wiedział i rozumiał. W coachingu chodzi o to, aby klient mógł dostrzec rzeczy, których do tej pory nie widział. Pytania, które coach zadaje, mają kluczowe znaczenie.

Żródło: https://www.flickr.com/photos/zeevveez/7095563439

czwartek, 3 lipca 2014

Jak zwiększyć skuteczność procesu coachingowego?

Każdy coach chciałby, aby jego Klienci kończyli proces coachingowy z zadowoleniem i przekonaniem o jego dużej skuteczności. Zadowolony Klient poleci nasze usługi innym. W naszym interesie więc jest oferowanie Klientom sprawdzonych i skutecznych metod wsparcia.


Kilka ciekawych wniosków z badań nad efektywnością psychoterapii i poradnictwa psychologicznego prezentuje Cooper w książce "Efektywność psychoterapii i poradnictwa psychologicznego". Psychoterapia to nie coaching, niemniej niektóre z wniosków mogą mieć zastosowanie w coachingu.

poniedziałek, 16 czerwca 2014

Literatura dla coacha zespołowego i grupowego

W związku z powtarzającymi się zapytaniami o rekomendowaną literaturę z zakresu coachingu grupowego i zespołowego, postanowiłem umieścić stosowny wpis na blogu... :-)
Rekomendowane pozycje dotyczą wprost tematu coachingu lub technik i narzędzi, które w coachingu wykorzystuję.

Zatem rekomenduję...
Dzisiaj wyłącznie polska literatura...

wtorek, 4 lutego 2014

Czym jest coaching zespołowy?

Organizacje poszukują sposobów na zwiększanie swojej efektywności biznesowej. Wprowadzają standardy obsługi, szkolą pracowników z technik sprzedaży, wydają pieniądze na akcje promocyjne
i reklamę. Na konkurencyjnym rynku, szczególnie w trudnych czasach kryzysu, coraz trudniej osiągnąć satysfakcjonujący wzrost sprzedaży. Czy coaching zespołowy może być tutaj użyteczny?

Coaching zespołowy jest ciekawą alternatywą dla szkoleń. Te często nie spełniają zakładanych oczekiwań. Podstawowym wyzwaniem jest bowiem trudność w procesie wdrożenia rozwijanych podczas szkoleń umiejętności. Poza tym, jak często pokazuje moje doświadczenie w pracy z organizacjami biznesowymi, problemem nie jest brak wiedzy i umiejętności sprzedawców, tylko inne czynniki, tj. nieefektywne procesy, brak określonych zasobów lub ich niewystarczająca ilość, zła komunikacja czy w końcu brak motywacji u sprzedawców. 

czwartek, 12 grudnia 2013

Jak być lepszym coachem? - refleksje z superwizji coachingowych

Superwizja w coachingu jest potrzebna i wymagana przez organizacje zrzeszające coachów w procesach akredytacyjnych i certyfikacyjnych.

Mam to szczęście, że czasem towarzyszę moim mniej doświadczonym kolegom w ich drodze rozwoju. Zauważyłem, że wielu z nich popełnia te same błędy, prowadząc sesje ze swoimi klientami.

O kilku najbardziej popularnych postanowiłem napisać...